Markka Laitinen

Miksi vaalilupausten pettäminen ei ole törkeä petos

Viimeaikoina on eräs asia askarruttanut mieltäni kovasti, se miksi vaalilupausten pettäminen ei ole rikoslain määrittelemä petosrikos?

1§ (24.8.1990/769)

Petos.

Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Petoksesta tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa tietojenkäsittelylaitteeseen vääriä tietoja syöttämällä tai koneelliseen tietojenkäsittelyyn muuten puuttumalla vääristää tietojenkäsittelyn lopputuloksen ja siten aiheuttaa toiselle taloudellista vahinkoa.

Yritys on rangaistava.

2§ (24.8.1990/769)

Törkeä petos.

Jos petoksessa

  1. tavoitellaan huomattavaa hyötyä,

  2. aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa,

  3. rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai

  4. rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa

ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä petoksesta vankeuteen vähintäään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Ennen 2011 eduskuntavaaleja niin vasemmiston kuin demareidenkin virallinen linja oli, etteivät he tule hyväksymään Kreikalle annettavia tukipaketteja, koska tukipakettirahat menevät todellisuudessa Saksalaisille ja Ranskalaisille pankeille. Vaalien jälkeen molemmat puolueet menivät hallitukseen ja hyväksyivät vastoin äänestäjilleen tekemiä lupauksia tukipaketit Kreikalle.

Jos jonkun puolueen edustajat ennen vaaleja, antavat vaalilupauksina esimerkiksi etteivät he tule hyväksymään kaikista heikoimmassa asemassa olevien pienituloisten etujen tai palkkojen leikkauksia, tai vaikkapa etteivät he tule hyväksymään valton omaisuuden myyntiä. Ja puolueet keräävät ääniä puheenjohtajansa ja vaaliehdokkaidensa suilla tällaisilla lupauksilla, äänestäjiltä jotka kannattavat samoja asioita.

Mutta kun vaalien jälkeen tällaisen puolueen edustajat ja puheenjohtaja menevät hallitukseen ja pettävät äänestäjilleen ennen vaaleja antamansa lupaukset, ja ovat leikkaamassa pienituloisten etuja ja palkkoja tai myymässä valtion omaisuutta, niin eikä kyseessä ole Rikoslain määrittelemä Petosrikos?

Kyseessähän on selvästi erehdyttämällä hankittu taloudellinen hyöty ja valta-asema, ja rikoksen törkeäksi muodoksi sen tekee se, että siinä on käytetty hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa luottamusta, ja siinä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä itselle ja puolueelle ja aiheutettu huomattavaa taloudellista vahinkoa äänestäjille, kaikille veronmaksajille ja valtiolle.

Erityisen törkeäksi toiminnan tekee se, että sillä rapautetaan demokratia, koska jos vaaliehdokkaiden ei tarvitse noudattaa äänestäjilleen antamia vaalilupauksia, on äänestäminen menettänyt merkityksensä eikä sillä voi demokratian keinoin vaikuttaa. Se että vaaleissa valituiksi tulevat puolustautuvat esimerkiksi sillä, että hallituksessa on aina tehtävä kompromissejä, ei ole mikään asianmukainen puolustus. Koska demokratiassa äänestämisellä pitäisi olla jonkinlainen merkitys ja se merkitys tulee juuri siitä, että äänestäjä tietää minkälaista politiikkaan ajavaa poliitikkoa tai puoluetta hän äänestää.

Näin ollen jokainen puolue ja poliiitikko joka on pettänyt ennen vaaleja äänestäjilleen antamansa lupaukset, tulisi laittaa niin rikosoikeudelliseen kuin taloudelliseenkin vastuuseen, Rikoslain määrittelemän Petosrikoksen törkeästä muodosta. Samoin heidät tulisi tuomita demokratian vastaisesta toiminnasta ja demokraattisen päätöksenteon estämisestä valta-asemaa väärinkäyttäen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (95 kommenttia)

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Politiikka on yhteisten asioitten hoitamista ja edellyttää aina...siis aina kompromissien tekemistä. Lienee demokratian ja monipuoluejärjestelmän kulmakivi. Vaihtoehdot ovat ikuinen oppositio tai diktatuuriaseman saavuttaminen. Politiikko antaa lupauksen "yrittämisestä" jonkin asian eteen. Äänestäjä vaihtaa seuraavalla kerralla äänestyksensä kohteen. Näin se menee. Useinkaan ei siltarumpua ilmaannu omaan ojaan, vaikka "luvataan".

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Vaalilupausten pettäminen täyttää täysin rikoslaissa määritellyn törkeän petoksen tunnusmerkit ja kun kyse on demokraattian rapauttamisesta, sitä suuremmalla syyllä vaalilupausten pettäminen tulisi käsitellä törkeinä petoksina. Sen että kyse on yhteisten asioiden hoitamisesta, ei pitäisi muuttaa asioita.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Tässä blogikirjoituksessa nostetaan esiin tärkeä asia, jonka vuoksi Suomen perustuslain (731/1999) 3. luvun 29§:ssä ja 30§:ssä on varta vasten säädetty seuraavasti:

-----

29 §
Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

30 §
Kansanedustajan koskemattomuus

Kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan.

Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.

Kansanedustajan pidättämisestä ja vangitsemisesta on heti ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle. Kansanedustajaa ei saa ilman eduskunnan suostumusta pidättää tai vangita ennen oikeudenkäynnin alkamista, ellei häntä painavista syistä epäillä syylliseksi rikokseen, josta säädetty lievin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

-----

Toki demokratiassa epäsuositun politiikan tekemisen rangaistus on vaalitappio, kuten ylempänä on mainittu.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #11

Perustuslain esille ottamasi pykälät, eivät poista sitä että vaalilupausten pettäminen täyttää rikoslain törkeän petoksen tunnusmerkit. Mutta asia on erittäin mielenkiintoinen, koska minimirangaistus törkeästä petoksesta on neljä kuukautta vankeutta ja kansanedustajaa ei saa pidättää tai vangita ilman eduskunnan suostumusta, ellei häntä epäillä rikoksesta josta lievin rangaistus on kuusi kuukautta vankeutta.

Perustuslaki ei siis estä syyttämästä tai tuomitsemasta kansanedustajaa törkeästä petoksesta, vaalilupausten rikkomisen yhteydessä, mutta estää pidättämisen tai vangitsemisen ilman eduskunnan suostumusta.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #15

"Imperatiivinen mandaatti" tarkoittaa sitä, että kansanedustaja on velvollinen vastaamaan poliittisista päätöksistään äänestäjilleen omia vaalilupauksiaan vastaavalla tavalla.

Imperatiivisen mandaatin KIELTO nimenomaisesti kumoaa tämän periaatteen.

Laitisen kannattaa pitää käsitteet selvinä. Ehdokkaalla on täysi oikeus luvata mitä tahansa, ja tultuaan valituksi kansanedustajaksi, rikkoa mitkä tahansa lupaukset joutumatta siitä vastuuseen. Imperatiivisen mandaatin kiellon takia eduskuntakaan ei voi päättää kansanedustajan syyttämisestä "äänestäjien pettämisestä", ja tämä estää syyttäjän itsenäiset toimet asiassa. Laitinen päästelee horinmummoa.

Ja muuten, Suomessa on vaalisalaisuus. Kuka sen tietää, ketä olisi petetty?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #36

En yhtään ihmettele että läpimätää nykypolitiikkaa puolustavat ja siitä etuja saavat, pitävät kirjoituksiani omituisina horinoina. Mutta jos niitä katsotaan demokratian, oikeusvaltioperiaatteiden ja kansalaisten näkökulmasta, asia onkin jo toinen.

Nykyinen poliittinen järjestelmä on tiensä päässä, se ei vastaa enää tämänpäivän kansalaisten tarpeita ja tarvittaisiin välittömästi sveitsin mallin mukainen suora demokratia. Sitovat kansanäänestykset valtiota ja kansalaisia koskevissa asioissa, jotka toteuttaa poliitikot.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #40

Anteeksi nyt vaan, mutta en asu Suomessa, en ole asunut pariinkymmeneen vuoteen, en kuulu enkä ole kuulunut mihinkään puolueeseen, enkä hyödy millään tavoin Suomessa harjoietusta politiikasta, se ei juurikaan koske minua. Korjasin käsitevirheet, enkä todellakaan puolustellut ketään.Hämmästyttää millaisia idiootteja kansanedustajina ja ministereinä Suomessa on, mutta itsehän te ne poliitikkonne siellä valitsette.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #41

Sama hämmästyttää minua ja siksi haluankin jättää lapsilleni suoran demokratian perinnöksi, koska katson että kykenevät itse päättämään omista asioistaan.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin Vastaus kommenttiin #15

Ja tuo toinen momentti varmistaa, että sen suostumuksen on tultava vähintään viideltä kuudesosalta annetuista äänistä, koska vaalilupausten pettäminen tapahtuu eduskunnan suuressa salissa sitovalta osin.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala

Markku ja muutkin,

kansanedustaja ei ole tekemisistään valtiopäivillä rikosoikeudellisessa vastuussa; ks. perustuslain 30 §. Ja myös 29 §.

Hän on koskematon:

http://heikkisantala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2257...

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #46

29 §
Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

30 §
Kansanedustajan koskemattomuus

Kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan.

Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.

Kansanedustajan pidättämisestä ja vangitsemisesta on heti ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle. Kansanedustajaa ei saa ilman eduskunnan suostumusta pidättää tai vangita ennen oikeudenkäynnin alkamista, ellei häntä painavista syistä epäillä syylliseksi rikokseen, josta säädetty lievin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

Asia ei ole ihan noin yksioikoinen. Eli kyllä kansanedustajallakin on rikosoikeudellinen vastuu, vaikka nykyjärjestelmä ei käytännössä laitakaan kansanedustajaa vastuuseen juuri mistään, koska hyväkkäät valvovat itse itseään.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #47

Jatkan vielä vähän.

Yhdenvertaisuuslaki jossa ihmisiä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti on säädetty 2004 ja on siten uudempi laki kuin perustuslaki ja vaikka perustuslaki menee tavallisten lakien edelle, on se ristiriidassa yhdenvertaisuuslain kanssa ja on siten jäljessä lainsäädännössä. Eli perustuslakia tulisi korjata näiltä osin, koska se on ristiriidassa jälkeenpäin säädetyn tavallisen lain kanssa.

Yhdenvertaisuuslaki on pääasiassa syrjinnänestämislaki, joten kansanedustajien eri asema rikosoikeudellisesti syrjii tavallisia kansalaisia.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #48

Markku,

blogisi koskee vaalilupausten pettämistä, ja että se olisi petos.

Vastasi blogiin, en muuhun. - Ja sen mitä laki sanoo ja myös tarkoittaa. Vaikka muuten olisinkin toista mieltä, niin ei auta.

Perustuslain 29 § jo vesittää väitteesi. Väite on muutenkin mahdoton; koko eduskuntahan sillä perusteella tyhjenisi!

"Säännöksen tarkoituksena on kansanedustajan häiriöttömän toiminnan turvaaminen." (30 §:n perusteluista).

Kun olen äskettäin toimittanut medialle juttuni vaalilupauksista ja ns. ryhmäkurista, niin sopinee kopsata tähän kommentiksi; pitkänlainen tosin ;)

"KANSANEDUSTAJA PETTÄÄ VAALILUPAUKSET - RYHMÄKURI SYYTÖN

Usein väitetään, että ns. ryhmäkuri olisi perustuslaissa taatun kansanedustajan riippumattomuuden vastainen. Se ei pidä paikkaansa. Perustuslakivaliokunta tarkasti ja totesi eduskuntaryhmiä koskevan lain kaikilta osiltaan perustuslain mukaiseksi.(PeVM 11/2012 vp).

Ryhmäkurilla tarkoitetaan sitä, että kansanedustaja on velvollinen noudattamaan oman eduskuntaryhmänsä sääntöjä ja niiden mukaisia enemmistöpäätöksiä. Aivan kuten yhdistyksissäkin tehdään. Ei siinä mitään kummallista ole.

Eduskuntaryhmään liittyminen on vapaaehtoista, eikä kansanedustajana toimiminen edellytä ryhmän jäsenyyttä.

Eduskuntaryhmän muodostavat saman rekisteröidyn puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokaslistoilta eduskuntavaaleissa valitut kansanedustajat, jotka eduskuntaryhmä jäsenikseen hyväksyy.

Edustaja voi myös kesken vaalikauden erota ryhmästä, perustaa uuden ryhmän tai jättäytyä ryhmien ulkopuolelle. Tämän takaa perustuslain mukainen järjestäytymisvapaus.

Perustuslain 29 §:n mukaan: ”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.”

Eduskuntatyö perustuu kuitenkin perustuslain perustelujen mukaisesti olennaisesti eduskuntaryhmissä tapahtuvalle toiminnalle. Ilman sitä lainsäädäntötyö halvaantuisi ja eduskunta ajautuisi kaaokseen.

Liittyessään vapaaehtoisesti ryhmäänsä edustaja on tietoinen ryhmän säännöistä ja toimintatavoista, ja liittymisellään ne hyväksyy.

Tästä syystä, eduskuntaryhmien katsottiin voivan säännösten estämättä kohdistaa jäseniinsä erilaisia seuraamuksia, jotka perustuvat ryhmän sisäiseen toimintavapauteen.

Lain perusteluissa eduskuntaryhmistä sanotaan lisäksi:

”On syytä korostaa, että säännöksellä [ryhmän jäsenyydestä] ei millään tavoin rajoiteta eduskuntaryhmän mahdollisuuksia määrätä niistä edellytyksistä, joilla ryhmään kuuluva edustaja kurinpitotoimena joko määräajaksi tai kokonaan erotetaan ryhmästä.”

Näin ollen kansanedustajan, eduskuntaryhmän sääntöjen mukainen velvoite noudattaa ryhmänsä enemmistöpäätöksiä, eli myös ns. ryhmäkuria, on perustuslain mukainen, eikä loukkaa kansanedustajan riippumattomuutta.

Eri eduskuntaryhmien säännöt ovat hyvin saman tapaiset, kuten:

”Eduskuntaryhmä pyrkii esiintymään eduskuntatyössä yhtenäisenä. Eduskuntaryhmän jäsen on velvollinen noudattamaan ryhmän päätöksiä, mikäli asiassa ei sen laadun vuoksi ole annettu oikeutta toisenlaiseen käyttäytymiseen.” (Keskusta).

Sanktiot ovat myös samanlaiset: huomautus, varoitus sekä raskauttavissa tapauksissa erottaminen ryhmän jäsenyydestä määräajaksi tai kokonaan.

Kokonaan edustajan omassa vallassa siis on, tyytyykö hän ryhmän enemmistön kantaan, ja rikkoo siinä vaalilupauksiaan; vai pitääkö lupauksistaan kiinni ja riskeeraa poliittisen uransa. Valinta on yksin kansanedustajasta itsestään kiinni. Takinkääntöön ei ryhmä voi häntä pakottaa.

Erityisesti koko persujen ryhmä on takinkääntäjänä noussut tikun nokkaan. Kannatus siinä samalla on puoliintunut. Kyllä kansa tietää.

Heikki Santala järjestöneuvos Kauniainen"

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #53

"Markku, blogisi koskee vaalilupausten pettämistä, ja että se olisi petos."

Terävä huomio ja siksi otinkin rikoslain petosrikoksen törkeän muodon esille, koska vaalilupausten pettäminen täyttää teon tunnusmerkit.

"30 §
Kansanedustajan koskemattomuus
Kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan.
Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.
Kansanedustajan pidättämisestä ja vangitsemisesta on heti ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle. Kansanedustajaa ei saa ilman eduskunnan suostumusta pidättää tai vangita ennen oikeudenkäynnin alkamista, ellei häntä painavista syistä epäillä syylliseksi rikokseen, josta säädetty lievin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta."

Eli mikään muu ei estä laittamasta kansanedustajaa vastuuseen, paitsi muut kansanedustajat. Ja jos sinulla ei mitään muuta ole tuoda esille kuin mitä olet jo aikaisemmin tuonut, niin voisitko ystävällisesti lopettaa trollaamisen?

Ymmärrän että järjestöneuvoksena kannatat läpimätää systeemiä, koska se ilmeisesti tuo sinulle huomattavia etuja.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #54

Heikki,
jatkan vielä hiukan.

Yleisesti pidetään että lait eivät voi olla oikeuden vastaisia ja uskoisin jokaisen kansalaisen oikeustajun pitävän oikeudenvastaisena, sitä jos kansanedustajia ei koske rikoslaki.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #55

Markku,

totta kait myös edustajaa koskee rikoslaki. Mutta valtiopäivätoiminta on siinä aivan eri asia, kuin sen ulkopuolinen toiminta. Vaalilupaukset eivät edustajaa sido, eivätkä siten voi olla myöskään lain vastaisia.

Vaalit ovat kansanedustajan "tuomioistuin". Äänestäjien muisti on vain tuomarina tunnetusti lyhyt.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #57

Heikki.

"Suomen Perustuslaki
2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

Joten myös perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja rikoslaki on myös laki. Myös yleinen oikeuskäsite määrittelee, että se mikä ei ole oikeus, ei voi olla lakikaan. Ja uskoisin että tavallisen kansalaisen näkökulmasta katsoen vaalilupausten pettämisen olevan rikoslain määrittelemä törkeä petosrikos.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #54

Markku,

en aikonut kommentoida piikkiäsi, kun mielelläni pysyisin vain asiassa. Mutta olkoon tämän kerran.

On se jälleen kerran merkillistä, että kun kertoo vain sen mitä laki sanoo ja tarkoittaa, eikä omia mielipiteitään, niin heti saa leiman.

Olen pahoillani, että sotkeennuin blogiisi. Täytyy välttää vast´edes.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #63

Heikki.

Ei ole mielestäni asianmukaista tuoda samoja lakipykäliä toistuvasti esille, vieläpä pykäliä jotka on otettu esille jo aikaisemmmin ja joihin on vastattu.

Minulla ei ole mitään sinun kommenttejasi vastaan, mutta samoja asioita toistamalla, täyttyy vain trollaamisen tunnusmerkit, eikä se johdata keskustelua eteenpäin.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #65

Markku,

kerta kiellon päälle:

en aikonut kommentoida #54 henkilööni meneviä vihjailujasi, kun koetan pysyä vain asiassa.

Mutta olkoon tämän kerran: ks. rikoslain 24 luvun pykälät 8, 9 ja 10.

Tämä tästä.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #70

Jos haluat tuoda uusia asioita asiassa esille, niin laita linkki tai kopioi teksti kommenttiisi, ainakaan minä en jaksa enkä kerkeä etsiä laittamiasi pykäliä. Tuo on yksi hyvä tapa sotkea keskustelua.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #63

Anteeksi, että sekaannun, mutta minusta Teillä molemmilla on hyviä kommentteja, joten poltelkaapa savut.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #71

Ikävä kyllä lopetin reilu kolme vuotta sitten tupakoinnin, vaikka toki et kai tarkoittanut ihan normitupakkaa, mutta senkin polttamisen olen lopettanut. Toki eräs kaveri tekee mukavia muffinsseja ja eräs toinen hyviä pirtelöitä, mutta niitä on tarjolla niin harvoin.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #75

Ihan sitä perinteistä rauhanpiippua tarkoitin. Taidan itse ottaa viskin, kun en polta edes rauhanpiippua.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #53

Laitetaanpa asia laajempaan kontekstiin.

Suomi on itsenäinen ja riippumaton valtio, koska se on liittynyt ryhmään EU vapaaehtoisesti. Eri ryhmittymät tekevät päätöksiä demokraattisesti EU:n ja siten Suomenkin puolesta. Mikäli meno ei maista, niin ainahan voi erota ryhmästä. Toki ryhmästä eroamisella on seurauksensa. Britit kohta katsovat nuo seuraukset.

Kysymys kuuluu, onko Suomi menettänyt riippumattomuutensa liittymällä vapaaehtoisesti EU:hun? Tässä yritän tuoda tuon vapaaehtoisuuden merkitystä mietittäväksi siten, että eikö vapaaehtoisuus aiheuta kysymyksiä riippumattomuudesta.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #59

Kun EU:sta järjestettiin kansanäänestys, meille sanottiin että itsenäinen päätäntävalta ja oma raha säilyy. Nyt oleva EU ei ole mitään mitä silloin ennen kansanäänestystä kerrottiin, eihän EU ole edes demokraattinen, vai onko joku päässyt äänestämään EU komissaareista?

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #61

Saati sitten omista ministereistä jotka tuota EU:ta hoitavat Suuren Valiokunnan ohjaamina (lähes aina). Ei ole häävi tuo napanuora EU:hun. Euro onkin jo juttu sinänsä.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö Vastaus kommenttiin #46

#46. Näin on - ikävä kyllä - hallinto-oikeuden mukaan. Kansanedustajan asema on turvattu aiemminkin jo mainituilla erityisoikeuksilla.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #92

Lait on kirjoitettu niin väljiksi että niitä voidaan tulkita lähes miten tahansa ja siksi kansanedustajia ei saada vastuuseen rikoksista joista tavallinen kansalainen saisi ilman muuta tuomion. Niin perustuslaki kuin tavallisetkin lait voitaisiin aivan hyvin tulkita myös siten että kansanedustajia koskisivat myös lait ja heidät voitaisiin saada vastuuseen rikoksistaan. Sanoohan perustuslakikin että kansanedustajan on noudatettava lakeja.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Sehän on oikeastaan ihan sama juttu, jos työhaastattelutilanteessa väittäisi kirkkain silmin olevansa jotain muuta, mitä onkaan. Valheen paljastuttua kenkää tulisi persuksiin heti ja mahdolliset valehtelun aiheuttamat kustannukset laitettaisiin valehtelijan piikkiin.

Yhteiskunnan varoilla elävälle valehtelijalle suon luonnoliisesti samanlaisen loppuratkaisun, tasapuolisuuden nimissä.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Julkinen sektori joka valvoo yksityistä sektoria, ei itse noudata juuri mitään lakeja. Poliitikotkin saavat rauhassa pettää ja huijata kansalaisia, sekä rapauttaa demokratian, ilman minkäänlaista pelkoa vastuuseen joutumisesta. Kansalaisilla ei ole minkäänlaista oikeudellista suojaa näitä poliittisia huijareita vastaan.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Käsite "imperatiivisen mandaatin kielto" liittyy perustuslain 29 pykälään eli Kansanedustajan riippumattomuuteen. "Kansanedustaja ei ole tilivelvollinen antamistaan vaalilupauksista äänestäjilleen mandaatin saatuaan."

https://fi.wikipedia.org/wiki/imperatiivisen_manda...

Toisaalta PL 30 pykälä eli Kansanedustajan koskemattomuus sisältää sanahirviön: "Parlamentaarinen immuniteetti". Mitä se tarkoittaa? Ks.google

http://tieteenpankki.fi/wiki/Oikeustiede:parlament...

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Toinen linkki ei aukea, joten laitan yhden version tuohon alle.

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:parl...

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Kiitos linkin kirjoitusvirheen oikaisusta!

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

5#

Imprematiivisen mandaatin kielto sanoo näin.

"Kielto tai Imperatiivisen mandaatin puute koskee myös sitä, että kansanedustajan olisi välttämätöntä asioiden tilan muuttuessa olla politiikan asioista juuri samaa mieltä kuin vaalihetkellä"

Eli siinä edellytetään asioiden tilan muuttumista, joka tulisi olla eri kuin vaaleja ennen. Näin se ei poista törkeän petoksen tunnusmerkkejä, mikäli tilanne ei ole olennaisesti muuttunut vaalien jälkeen.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Tähän soppaan kun lisätään vielä ryhmäkuri, niin onhan meillä varsinainen lupaussoppa valmis. Tuo ryhmäkuri ei kuulemma pienennä kansanedustajan riippumattomuutta, se kun on vapaaehtoista. Muita rajoitteita sitten taas poliittinen perustuslakivaliokunta poistelee tarpeen mukaan, jotta kansanedustaja kokisi olevansa mahdollisimman vapaa ja riippumaton. Koko järjestelmä on törkeä petos, jolla uskotellaan, että kansalaisilla olisi jotain sananvaltaa päätösasioissa. Toimittajatkin halutaan vaientaa tämän demokratian imussa.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Pitäisikö Suomeenkin perustaa riippumaton perustuslakituomioistuin kuten erittäin monessa maassa on. (KS.Wikipedia)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomiois...

Perustuslakivaliokunta on monesti katsottu kritiikeissä liian sisäänlämpiäväksi ja jopa jääviksikin, kun samat edustajat salin puolella ensin säästävät lakeja ja perustuslakivaliokunnassa päättävät, ovatko em. lait perustuslain mukaisia. Ilmeinen ristiriita monen mielestä! Mitä mieltä ollaan asiasta?

Tästä syntynee valtataistelu poliitikkojen ja lainoppineiden/tuomarien kesken.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

10#

Perustuslakituomioistuin olisi aivan välttämätön instanssi, nyt esimerkiksi kansalaisen perustuslaillista turvaa ei oikeasti ole lainkaan. Koska perustuslakivaliokunta ei käsittele kansalaisen perustuslaillisia ongelmia, kun taas perustuslakituomioistuimeen kansalainenkin voisi viedä käsiteltäväksi perustuslaillisen ongelmansa.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Ei sitä ryhmäkuria tarvitse noudattaa, kuten viime vaalikaudella kaksi Vasemmistoliiton kansanedustajaa osoitti. Seurauksena toki oli se, että heidät erotettiin eduskuntaryhmästä ja he ottivat myös tietoisen riskin siitä, ettei piiri asettaisi heitä uudelleen ehdolle. Tällöinkin voi aina pyrkiä ehdolle jonkun muun puolueen riveistä, mutta se voi tietyissä tapauksissa heikentää uudelleenvalinnan mahdollisuuksia.

Ryhmäkurin noudattamiseen on toki myös kannustin kun välit puoluetovereihin säilyvät parempina ja mahdollisuudet puolueen luottamustehtäviin ja poliittisiin virkanimityksiin (joiden maine kansan keskuudessa on kylläkin huonontunut rajusti), kohoavat.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Mikä rangaistus se on, että ei tule valituksi uudelleen? Eihän tuo kansanedustaminen mikään automaatio ole, vaikka monta samaa naamaa jatkaakin vuodesta toiseen.

Minä asetan tuon kysymyksen riippumattomuudesta kyseenalaiseksi niin puolueeseen kuulumisen kuin ryhmäkurinkin kohdalta. Änkyrä kun olen.

Kansaa edustamaan 200 ihmistä, jotka ajattelevat omilla aivoillaan.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Joskus tule mieleen tuttu sanonta: "Ei laki ole niin kuin se kirjoitetaan ja luetaan, vaan kuinka se milloinkin eri paikkakunnilla tulkitaan!"

Myös oikeuskäytännöissä on tutkitusti kirjavuutta, vaikka on olemassa yhtäläisyyden periaatekin. EIKÄ yhteiskunnallinenasema tai poliittinen ym. kanta saisi vaikuttaa tai olla perusteena eri tulkinnoille. Olisiko tuo katsottava "suosimiseksi" tai "vähättelyksi" tietyissä tapauksissa? "Ei syytä puuttua asiaan ilmenevien asianhaarojen vallitessa".

Lisänä ja apureina on mainittava myös ns. porsaanreikien asiantuntijat elikkä oikeus/lainoppineet, juristit, tuomarit ja kirjanpitoasiantuntijat sekä ekonomistit. Tuskinpa kansanedustajat säätäisivät itselleen epämieluisia normeja ja pykäliä paragraafeihin ja laki/asetuskokoelmiin.

LISÄÄ VETTÄ MYLLYYN: googlessa/imperatiivisen mandaatin kielto-kohdassa

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---sana-on-vap...

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

9#

Vastasin tuohon jo vastauksessani viestiisi 5.

Käyttäjän ReijoMatilainen kuva
Reijo Matilainen

Äänestin viime kuntavaaleissa ehdokasta joka puoli vuotta sitten päätti vaihtaa puoluetta ja edustaa nyt vaihtoehtoa jota en voisi missään olosuhteissa äänestää. Onhan se petos vaikkei siitä rikosoikeudellista tuomiota saa, politiikka nyt vaan on kuraa.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Äänestäjällä ei ole mitään suojaa poliittista rikollisuutta vastaan, varsinkaan kun poliitikot itse tulkitsevat perustuslakia miten huvittaa. Äänestäminen näillä ehdoilla on aivan huuhaa hommaa ja ei ihme että äänestämättömien määrä kasvaa jatkuvasti. Parempi olla äänestämättä, kuin antaa äänensä huijareille.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Asian kun tarkemmin tulkitsee, niin poliitikko voi sanoa siis ihan mitä vaan ennen vaaleja ? Siis valehdella laillisesti, joutumatta minkäänlaiseen vastuuseen. Valehtelemalla pääsee pitkälle. Valehtelemalla oikein paljon pääsee vaikka ministeriksi. Tämä kyllä asettaa mielestäni koko demokratisen päätöstekoprosessin vaaleineen outoon valoon.

Tästäpä tulee muuten mieleen myös taloudelliset vastuukysymykset, kuinka vastaavasti oikeus kohtelee ministeriä, jos tietoinen ja suunnitelmallinen tekonsa on aiheuttanut yhteiskunnalle hallitsemattoman ja merkttävän kuluerän ? Enkä nyt puhu jostain ääliömäisestä Himastutkimuksesta.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Poliitikko saa tehdä oikein luvan kanssa törkeitä petoksia, eikä häntä saada mitenkään vastuuseen asiasta. Myös demokratia menettää kokonaan merkityksensä, kun kansalaisilla ei ole mitään suojaa poliittista rikollisuutta vastaan. Näillä ehdoilla kenenkään ei kannata äänestä ja antaa hyväksyntäänsä tällaiselle järjestelmälle.

Samoin yhdenkään kansalaisen ei kannata harkita mitään muuta kuin poliittista uraa, sen kuka omalla työllään rahoittaa näitä huijareita, täytyy olla todella tyhmä.

Politiikan pelisäännöt tulisikin muuttaa perusteellisesti, jotta politiikka tervehtyisi. Ilmankos politiikka on nykyään täynnä sosiopaatteja, narsisteja, psykopaatteja ja muita luonnevikaisia huijareita. Eihän kukaan rehellinen ihminen edes hakeudu politiikkaan, kun siellä ei pärjää kuin pahimmat huijarit.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoiman syöttötariffi sopii jokaiseen petoksen tunnusmerkistöön.
Poliitikot Pekkarisen johdolla ajattelivat vain omaa etuaan julkisen rahan käyttötarkoituksessa.

Tuulivoimaloiden ominaisuuksista aiheutuu ihmisille vahingollista terveyshaittaa.
Tuulivoimalat ovat koneita jotka poliittisella päätöksellä on nostettu ihmisarvon yläpuolelle.

Koneet ovat ihmisiä varten kehitetty, eikä koneiden tukeminen ihmisten vahingoksi ole poliitikoille kunniaksi.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #24

Tuulivoiman syöttötariffit eivät suinkaan ole ainoa asia joka täyttää törkeän petosrikoksen tunnusmerkit. Näyttäisi siltä että koko politiikan tarkoituskin on vain pettää ihmisiä ja täyttää omat taskut ja vallanhimo näillä törkeillä petoksilla.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

#20. Perustuslain 10 Luku käsittelee Laillisuusvalvontaa eli Pykälät 106-118.

Ministerisyytteen nostamista ja käsittelyä käsitellään 114§:ssä ja Ministerivastuuasian vireillepanoa 115§:ssä, josta sanotaan seuraavaa:

Valtioneuvoston jäsenten (mm. ministerien) virkatointen lainmukaisuuden tutkinta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa voidaan panna vireille:

1) oikeuskansleri tai oikeusasiamiehen perustuslakivaltiokunnalle tekemällä ilmoituksella;
2) vähintään kymmenen (10) kansanedustajan allekirjoittamalla muistutuksella sekä;
3) eduskunnan muun valiokunnan perustuslakivaliokunnalle esittämällä tutkintapyynnöllä.

Perustuslakivaliokunta voi myös omasta aloitteestaan ryhtyä tutkimaan valtioneuvoston jäsenen virkatointen lainmukaisuutta.

Kuten kai luitte PL 30§:n parlamentaarisesta immuniteetista , kansanedustaajilla on erityissoikeudet tavalliseen kansalaiseen nähden. Erityisoikeudet ovat samaten PL29§:ssä eli imperaatiivisen mandaatinkin kiellon suhteen.

Sosialistisissa maissa on/oli rikosoikeudessa myös luku Yhteiskuntaa vastaan tehdyistä rikoksista. Meillä ei ole vielä tuollaista lukua.JOS... Vankiloissa olisi varmaan tilanpuutetta, ja jo käytöstä suljetut vankilat jouduttaisiin ehkä ottamaan uusiokäyttöön. (Tsoukki!)

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Perustuslaissa on myös maininta valtion itsenäisen päätäntävallan luovuttamisesta maan rajojen ulkopuolelle, joka mainitaan maanpetoksena. Nyt valtion päätäntävalta on annettu maan rajojen ulkopuolelle maanpetoksella, mutta yksikään laillisuusvalvoja ei ole tehnyt mitään syyllisten kiinni saamiseksi, vaikka todisteetkin ovat olemassa.

Joten perustuslaki kuten muutkin lait, ovat aivan vapaasti kenen tahansa tulkittavissa ja miten tahansa.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Kun ihminen asettuu jonkun puolueen ehdokkaaksi hän silloin hyväksyy puolueensa tavoitteet ja toimii niiden saavuttamiseksi, eikö tuo ole aivan luonnollista, kyllä. Luonnotonta taas olisi, jos tuo ihminen alkaisi toimimaan puolueensa tavoitteiden vastaisesti, siksi metelöinti "puoluekurista" on vahvasti liioiteltu jatämän tietävät kaikki, jotka politiikassa ovat tai ovat olleet mukana.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Entäpä jos puolue muuttaa vaalien jälkeen kantansa, mitä läpipäässeen ehdokkaan pitäisi tehdä? Muuttaa kantaansa puolueen mukana vai pitää äänestäjilleen antamat vaalilupaukset?

Tai entäpä jos läpipäässyt poliitikko ei halua enää toimia puolueen linjausten mukaan tai vaihtaa puoluetta? Katso viesti 14.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Arto voikin varmaan sitten kertoa, että mitkä ovat eri puolueiden tavoitteet, siis ne, johon myös äänestäjä voi luottaa ja mistä pidetään kiinni. Ihan samallalailla puolueidenkin "lupaukset" petetään valtaanpääsyn jälkeen. Kun jokainen on vastuussa suoraan tekemisistään, niin kenenkään selän taakse ei voi kätkeytyä.

Järjestelmästä on tehty sellainen, että puolueet on asetettu yksilön yläpuolelle. Mieti vaikkapa vaaleja rahalliselta kannalta. Onko muutaman puolueen maasuttaminen helpompaa kuin yksittäisten edustajien? Esimerkkejä on ollut esillä.

Tiedätkö Arto, ihmiset osaavat ajatella myös itse.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Erittäin hyviä kysymyksiä. Itse olen sitä mieltä että nykyinen puoluepolitiikka on niin mätä, että ihmisten pitäisi vaatia uudistuksia samantien, eikä osallistua hetkeäkään nykysysteemin ylläpitämiseen.

Se että nykypolitiikka on niin mätä, kertoo että myös nykypolitiikassa toimivat ovat yhtä mätiä.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

"Ihmiset osaavat ajatella myös itse" Totta ja uskallan kokemuksesta väittää, että he jotka toimivat politiikassa ovat enemmän todellisen tiedon lähteellä kuin he jotka ovat tiedotusvälineiden varassa. Näkemys, ettei politiikassa toimivat ihmiset kykenesivät ajattelevan omilla aivoillaan on täyttä huuhaata.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #31

Näkemys että poliitikot olisivat kyvyiltään jotenkin ylivertaisia ja omaisivat jotakin suurta tietoa, joka kansalaisilla olisi pimennossa, on kyllä erikoinen.

Politiikka nykymuodossaan on niin mätä, että tarvittaisiin välittömästi suora demokratia. Sitovat kansanäänestykset valtiota ja kansalaisia koskevissa asioissa jotka poliitikot vain toteuttaa, on ainoa oikea demokratian muoto.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #31

Kerro nyt ne puolueiden tavoitteet joihin voimme luottaa.

Minä taas voin kokemuksesta sanoa, että poliitikon ei tule ottaa annettua tietoa vastaan ilman omia selvityksiään asiasta. Noita selvityksiä voi myös jokainen kansalainen tehdä itse, ei siihen poliitikkoa tarvita. Hämärähommat kyllä pidetään omassa poliittisessa piirissä.

Kyllä poliitikotkin ajattelevat omilla aivoillaan, joskus jopa niin paljon, että jonkun on kerrottava, että tuo ajattelu on vastoin meidän linjaamme. RKP osoitti hiljattain, että napin painaminen riittää ajattelussa. Kukaan ei edes huomannut virhettä painaessaan; pitääkö olla huolissaan?

Käyttäjän PasiTikka kuva
Pasi Tikka

Selvästi erehdyttämällä tai sitä vakavammalla perättömällä vaaliteemoituksella saatu valta pitäisi olla automaattisesti este toimia yhteisten asioiden päättäjänä. Ärsyttää etenkin arvoratsastaminen, jolla pyritään maksimoimaan äänet ja peittämään oikeat tavoitteet. Jos nytkin katsoo hallitusohjelmaa, niin ei edes osia ollut minkään puolueen vaaliohjelmissa. Tuollainen on vallankaappaus tai sen yritys vähintään. Eikä äänestäjät tienneet että osa demokratiaa oli luvattu EK:lle.

Ehkä nyt kun puolueiden välillä todella on eroja, korostuu myös puheet niistä omista arvoista. Jos viimiset 20v olisi oikeasti oltu arvolähtöisessä demokratiassa, jossa halllitus aidosti keskustelee opposition kanssa ja kaikille olisi tärkeää tehdä päätöksiä koko kansan parhaaksi, tämä maa olisi paratiisi lapsille,vanhuksille,sairaille jne.

Älkää äänestäkö yhtään vanhaa, jo edustajana ollutta ja tehkää joitakin arvopohjaisia testejä ehdokkaille, niin aika äkkiä oltaisi taas oikeassa demokratiassa. Silloin kun tehdään arvopolitiikka, leikkauksetkaan eivät niin isoja riitoja synnytä kun isot arvot säästyvät. Arvoista vain lämpimikseen puhuvan tunnistaa äkkiä. Arvopolitiikka kysyy empatiaa ja sitä tämä(kin) maa totisesti tarvii.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

En tiedä miksi kommenttisi piti erikseen hyväksyä, mutta toit tärkeitä asioita esille demokratian kannalta.

Olen samaa mieltä siitä ettei yhtäkään nykyistä puoluetta tai istuvaa tai entistä kansanedustajaa kannata enää äänestää. He ovat mädättäneet koko demokraattisen päätöksenteon. Mielestäni kaikki nykyiset puolueet ja niitä lähellä olevat säätiöt ja yhdistykset tulisi purkaa ja laittaa nykyisille ja entisille kansanedustajille politiikka kielto. Samalla nykyisten puolueiden ja niitä lähellä olevien säätiöiden ja yhdistysten varat ja omaisuus tulisi takavarikoida valtiolle.

Samalla maahan tulisi perustaa jonkinlainen totuuskomissio ja kansantuomioistuin, joiden tehtäväksi tulisi tutkia poliittisen ja virkamieseliitin toimet 90-luvun lamasta lähtien. Sekä jos havaitaan rikoksia tapahtuneen, laittaa syylliset niin rikosoikeudelliseen kuin taloudelliseenkin vastuuseen.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Laitetaan tuohon tutkittavien listalle vielä työmarkkinajärjestöt poliittisine ja taloudellisine kytköksineen.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #30

Samassa kaarnaveneessä ovat kaikki.

Käyttäjän minavaan kuva
jouko viitala

En epäile aloittajan kommenttia ja sen oikeellisuutta.
Elävässä elämässä tuo vain johtaisi mahdottomaan tilanteeseen. Taitaisi vain käydä niin, että jos noin asiat tulkittaisiin - mikä ei tiukan lain tulkinnan mukaan varmaankaan olisi väärin - hallitus ja eduskunta tuskin saisi yhtään asiaa päätettyä. Kun hallituksessa on useita eri puolueita, niin ainoa keino toimia on kompromissi ja silloin joku joutuu lupauksistaan aivan varmasti luopumaan. Eli aloittajan mukaan tekisi rikoksen.
Tässä tilanteessa päättäjä ei voisi mitään luvata, tai hän ei voisi lainkaan osallistua asioitten päättämiseen.
Yksi tai kaksipuoluejärjestelmässä voisi teoriassa olla mahdollista, mutta tuskin käytännössä sielläkään.
"Tosiasiaa", mutta ei realimaailmassa voisi toimia.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Valtiota ja kansalaisia koskevissa asioissa, tulisi järjestää sitovat kansanäänestykset. Eli sveitsin mallin mukainen suora demokratia on ainoa oikean demokratian muoto. Valta pois poliitikoilta ja annetaan se kansalaisille suoran demokratian muodossa, jonka toteuttajina ovat poliitikot.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Sveitsin malli olisi demokratiaa parhaimmillaan.

Käyttäjän minavaan kuva
jouko viitala

Periaatteessa suora ja sitova kansanäänestys on hieno asia. Sitä vain voi kysyä, että miten peruskansalainen pystyy ottamaan perustellun kannan asiasta, jossa ammattilaisetkaan eivät yksiselitteistä totuutta pysty tietämään.

Jos lukee yhden illan kansalaisten kommentteja joihinkin asioihin, niin ei voi tulla kuin yhteen tulokseen, perusteltuja kannanottoja suorassa kansanäänestyksessä merkittävään asiaan harva kykenee antamaan.

Kuka parhaiten osaa kansalle propagandansa esittää, sen kanta voittaisi.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #39

Jos kerran ammattilaisetkaan eivät pysty tietämään totuutta, niin miksi heillä pitäisi olla päätösvalta, josta vastuun kantavat kuitenkin kansalaiset?

Suorassa demokratiassa kansalaiset tekevät päätökset ja poliitikot toteuttavat päätökset, ja päätöksistä vastaavat myös kansalaiset.

Antaisitko oman elämäsi päätösvallan pois itseltäsi?

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #44

Jos olisi "suora demokratia" (kansanäänestys) niin miten voitaisiin esim. talousarvio tehdä. Kansanäänestyksessä saattaisi olla kaksi toisistaan poikkeavaa kantaa. Kansanäänestykseen ottaisi osaa 50% äänioikeutetuista- Äänestyksessä toinen kannta saisi 50,2% äänistä ja toinen 48,8% . Toteutuisiko tässä demokratia paremmin kuin eduskunnassa kompromisseja tehden..

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #50

Demokratia toimisi esimerkissäsi huomattavasti paremmin kuin nykyisessä systeemissä, koska kansalaisten enemmistö päättäisi sitovilla kansanäänestyksillä asioista. Enkä voi kuin ihmetellä tätä suoran demokratian vastustusta. Antaisitko sinä omista asioistasi päätäntävallan jollekin muulle ja jos antaisit mitä se kertoisi sinusta?

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #52

#52
Jos kansanäänestyksillä päätettäisiin ja äänestäneitä olsi vaikka 3 miljoonaa niin minun sanavalta olisi 1 kolmesta miljoonasta, eikä kansanäänestyksessä tulisi kompromissit kysymykseen. Minun asioista päättäisivät muut, en minä.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #66

Samalla tavalla kun eduskunta päättää asioista, muut päättävät asioistasi.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen Vastaus kommenttiin #44

Juuri päättivät jatkaa ydinvoiman kanssa. Ihan järkeenkäypä tulos.

http://www.swissinfo.ch/eng/vote-results-november-...

Näin ovat tehneet monissa asioissa ja pulinat pois seuraavaan kertaan saakka.

Monissa maissa ihmisiltä kysytään esim. vaalien yhteydessä samalla planketilla mielipidettä erilaisiin asioihin. Milloin Suomessa?

Käyttäjän minavaan kuva
jouko viitala

Helpompi on on pienen määrän ihmisiä hankkia tarvittava tieto kuin koko kansan."Viisas" kansahan se on edusmiehensä sinne valinneet.

Jos asiat kansanäänestyksellä hoidetaan, niin poliittiset päättäjäthän ovat silloin aivan turhia.

Hyvä esimerkki valintaperusteista, on Suomen EU:n kansanäänestys. Paikallisen kaljamiehen äänestysperuste oli se, että Eu:ssa viinan hinta laskee.

Omat henkilökohtaiset päätökseni kyllä teen itse, enkä siinä kansanäänestystä tarvitse.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Sveitsin mallin mukainen suora demokratia on ainoa oikea demokratian muoto. Suorat sitovat kansanäänestykset, jotka kansanedustajat toteuttavat. Näkeehän tämän mihin tilaan mätä edustuksellinen demokratia on johtanut ja mihin se on johtamassa.

Päätettävistä asioista tarvittavat tiedot kansalaisille ja kansalaiset päättämään asioista suorilla sitovilla kansanäänestyksillä.

Outoa että omista asioistasi pidät päätäntävallan itselläsi, mutta et haluaisi sitä samaa päätäntävaltaa itsellesi valtion tärkeistä asioista?

Minua on viime aikoina alkanut epäilyttämään kovasti, että valtion maksetut viralliset trollit ovat täällä sotkemassa keskusteluja hyvin ovelasti. Palsta ei ole enää lähellekään sama kuin joitakin vuosia takaperin. Palstalta on bannattu joidenkin tietojen mukaan jo useampia satoja kriittisiä kirjoittajia.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Minkä valtion trollit täällä sotkevat keskusteluja? Nykyisellään äänestämässä käy vaaleissa n 70% äänestäjistä. Mikä olisi sinusta suorandemokratian vallitessa se äänestysprosentti, että laki tulisi voimaan? Riittäisikö 10% äänestysaktiivisuus?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #62

Jos kansalaiset katsovat ettei asia joka on kansanäänestyksessä kiinnosta heitä tai ei ole kovin tärkeä, silloin 10%:n äänestysaktiivisuus mielestäni riittäisi. Onhan sekin demokraattisempi ratkaisu kuin kansanedustajien pelkästään tekemät päätökset.

Ja ihan suomen valtion trolleja epäilen olevan keskustelunsotkijoina, samaahan valtiot ovat tehneet kautta historian, tehneet kaikkensa salatakseen totuuden ja heille epämieluiset asiat ja syöttäneet kansalaisille virallista totuutta? Kuvitteletko ettei sitä tehtäisi nykyään?

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Helpompi on ostaa pieni määrä ihmisiä kuin koko äänestävä kansa.

Sveitsissä edustuksellinen parlamentti toimii "sulassa" sovussa kansanäänetysten kanssa. Parlamentaarikot haistelevat tuulia enemmän ja pysyvät totuudessa paremmin, kun kansalla on veto-oikeus hallinnon esityksiin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Varsinkin EU-federalistit näyttävät olevan näitä trolleja jotka eivät kannata demokratiaa ja kansanäänestyksiä.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Juuri saman olen laittanut merkille ja onhan näitä ylläpidon tietäen väärillä nimillä ja kuvilla esiintyviä kärähtänytkin, kun valistuneet blogistit ovat tuoneet heitä esille. Tokihan heitä on palstalla enemmänkin, julistamassa virallista totuutta ja sotkemassa keskusteluja. Historiasta näemme esimerkkejä ja olisi todella lapsellisen naivia kuvitella ettei heitä olisi nykyaikana näillä somen palstoilla.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Petos on petos, ja se tuomitaan kansantuomioistuimessa.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Samaa mieltä, ja tilanne on todellakin mennyt sellaiseksi että kansantuomioistuin on kohta pakko perustaa ja mikäs sen estää, kun kerran perustuslainkin mukaan valta on kansalla?

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Jos ja jos ja miksi.

Saa sitä jalkaa polkea ja ihmetellä asiaoita, vaalit nyt ovat vaaleja, ei minua ainakaan haittaa vaalilupaukset. Minä ainakin ymmärrän niiden merkityksen, jos joku ei ymmärrä ja niihin sokeasti uskoo, niin se sitten tietysti sattuu.

Mikään puolue ei koskaan ole pitänyt vaalilupauksiaan, joten ihan yleismaailmallinen ilmiö on kyseessä, ja sama toistuu joka maassa, eli turhaa valitusta. Siitä vaan ehdolle ja muuttamaan lakeja, niin se homma hoituu.

Tietysti nyt monia harmittaa, kun uskoivat persujen vaalilupauksia ja luulivat kirkassilmäisesti niiden hoituvan, voi ihmisparkoja kun ovat hyväuskoisia hölmöjä, mutta toisaalta niitä hölmöjä riittää joka vaaleissa ja taas seuraavissa on eri lupaukset ja eri näytelmä.

Pitää ymmärtää asioita, niin näkee lupausten läpi.

Ei tule koskaan tämä järjestelmä muuttumaan ja ihan hyvä niin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Mikään puolue ei koskaan ole pitänyt vaalilupauksiaan"

Tässä katsotaan vaalilupauksia mielestäni väärästä näkökulmasta. Vaalilupaus ei tarkoita että pystytään täyttämään lupaus vaan että ajetaan asiaa joka on luvattu äänestäjille. Nythän on käynyt niin ettei sitä luvattua asiaa edes haluta edistää vaan käännetään takki heti kun on tultu valituksi.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Kyllä hiukan pitäisi sillä äänestäjälläkin olla järkeä, moni kuvitteli, että esim. persut on joku työväenpuolue. Arvokonservatiivinen puolue, jopa Soini on näin sanonut, samalla linjalla kokoomuksen kanssa.

Ännestäjä on hölmö, ja tulee aina olemaan. Pitää ymmärtää, että niiden vaalien tarkoitus on päästä hallitukseen keinolla millä hyvänsä, sitten kun on sisällä, voi kavereiden kanssa tehdä sitä sopivaa politiikkaa.

Blokkivaalit on ainoa tie, mikä hiukan asiaa selventäisi, mutta yllättäen sitä ei suomeen haluta.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #80

Äänestäjä on todellakin kuten sanoit hölmö, kun suostuu järjestelmään jossa häntä saa pettää miten huvittaa. Itse olen sveitsin mallin mukaisen suoran demokratian kannattaja, kansalaiset tekevät päätökset sitovien kansanäänestysten kautta ja poliitikot vain toteuttavat kansalaisten tahdon.

Nykyinen edustuksellinen demokratia on demokratian halveksimista, eikä aja valtion ja sen kansalaisten asioita oikeasti.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Vaalilupauksia enemmän pitäisi katsoa sitä, mikä on kunkin puolueen historia ja mitä puolueen ajamista asioista tiedetään sen perusteella, miten se on toiminut niinä aikoina kun se aiemmin on ollut hallituksessa. Toki Perussuomalaisista ei ollut saatavissa tuota viimeisimpänä mainittua dataa viime vaaleja varten ja siksi tyrmistys heitä kohtaan on suuri. Oletus oli monilla, että Perussuomalaiset olisi kauttaaltaan euroskeptinen puolue, mitä sen ylin johto kuitenkaan ei ole. Muuten on kuitenkin ymmärrettävissä, että:

* Keskustalle ovat tärkeitä maa- ja metsätalouden edut
* Kokoomukselle ovat tärkeitä elinkeinoelämän ja finanssimarkkinoiden edut
* Sosialidemokraateille ovat tärkeitä työntekijöiden oikeudet
* Vihreille on tärkeätä ympäristönsuojelu
* Vasemmistoliitolle on tärkeätä työntekijöiden oikeudet siinä missä sosialidemokraateillekin, puolue tosin on skeptisempi markkinataloutta kohtaan ja ajaa nykyistä suurempaa julkista sektoria ja enemmän yksityisen liike-elämän rajoituksia
* RKP:lle on tärkeintä ruotsin kielen asema Suomessa
* Kristillisdemokraateille ovat tärkeitä perhearvot

Eduskunnan ulkopuolisista puolueista mainittakoon, että Piraattipuolueelle on tärkeää nykyisen patentti- ja tekijänoikeusjärjestelmän lieventäminen. Jos tällaiset yhteiskuntaopilliset perustiedot ovat hallussa, niin ymmärtää vaalien jälkeenkin paremmin, mitä seurasi siitä, mitä ihmiset lippuihin piirsivät.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Se minkä olen huomannut viime aikoina somessa erityisen paljon kansalaisia kismittävän, on koulutuksesta leikkaaminen. Tässä asiassa varmaan kaikki puolueet ovat pettäneet vaalilupauksensa. Tämä asia on myös maamme tulevaisuuden kannalta äärimmäisen huolestuttavaa.

Erittäin röyhkeätä on myös yliopiston ja muotoilun professorin valjastaminen kaarnaveneen tekemiseen, siinä kansalaisille oikein näytetään missä mennään ja miten kansalaisten työllä tekemiä rahoja väärinkäytetään räikeästi.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Jatkan vielä vähän tärkeästä aiheesta. Toinen asia jota somessa on paljon ihmetelty, on omatoimisten yritteliäiden työttömien rankaiseminen ensi vuoden alusta lähtien. Maasta halutaan siis karsia omatoimisuus ja yritteliäisyys keinoilla millä hyvänsä ja tehdä kansalaisista väkisin passiivisia.

90-lamassa valtio tappoi tahallaan noin 60 000 yritystä valtion laittomilla toimilla ja nyt valtio tekee kaikkensa estääkseen rangaistuksien uhilla omatoimisen yritteliään tekemisenn. Tämä toiminta on erittäin haitallista valtiollemme ja meille kaikille kansalaisille ja tekijöinä ovat ne samat ihmiset jotka itse elävät sillä että joku toinen tekee omatoimisesti töitä tai yrittää. Tämän enempää omille nilkoille ei voi kusta.

Kun tällainen toiminta tehdään valtiovallan taholta, kyseesä on tietoinen ja tarkoituksellinen toiminta, jonka motiivit ovat todella hämäriä. Tätä voitaisiin kutsua hyvällä syyllä maanpetokselliseksi toiminnaksi, koska se hyödyttää vain niitä maita joiden kanssa kilpailemme. Eli valtiovaltamme pelaa jonkun muun kuin omien kansalaisten ja suomen valtion hyväksi.

Käyttäjän wahrheit kuva
Kari Kero

Kenen tai minkä tahon pitäisi päättää kansanäänestyksen aiheesta kirjoittajan mielestä?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Tässä linkki sveitsin suoraan demokratiaan, kannattaa tutustua.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suora_demokratia

Siinä kansalaisaloitteilla on merkittävä osa niihin asioihin joista äänestetään.

Käyttäjän wahrheit kuva
Kari Kero

No en oikein vieläkään ymmärtänyt kenen tai minkä tahon tulisi päättää kansanäänestyksen aiheesta. Parlamentin, kansankokouksen, presidentin vai diktaattorin. 1994 suomalaiset päättivät kansanäänestyksessä EU:n liittymisen puolesta 56,9 prosentin enemmistöllä. Tästä kansanäänestyksestä marmatetaan yhä tänään. Miksi siis tulevat äänestykset olisivat kaikille mieleisiä, pulinat pois- äänestyksiä?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #87

Sveitsissäkin on asiantuntijoiden ja vaaleilla valittujen poliitikkojen eliitti, joka valmistelee lait ja muut päätökset ja myös vahvistaa ne, elleivät kansalaiset vaadi niitä äänestykseen. Mutta myös kansalaisilla on mahdollisuus saada asioita sitoviin kansanäänestyksiin kansalaisaloitteella. Ja poliitikkojen ja asiantuntijoidenkin päätökset saadaan kansanäänestykseen, jos kansalaiset haluavat.

Käyttäjän pii3719 kuva
Pertti Ikonen

Joo hiukan palataksemme menneisyyteen niin olipa Juhantalo kovana naamana kun hänen tuomionsa luettiin valtakunnan oikeudessa. Että kyllä pokkaa näillä veijareilla riittää.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Kun tietää ettei oikeasti joudu vastuuseen mistään, niin kyllä siinä ylimieliseksi tulee ihan kuka tahansa. Juhantalokin tiesi että koko juttu oli vain näytösoikeudenkäynti, jossa hänellä annettiin rangaistus vain näytösluonteisesti.

Alkaahan siinä kenen tahansa mopo keulimaan, kun tietää etteivät lait koske oikeasti itseä, vaan hyvät veljet auttavat vaikka mistä kiipelistä pois.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Oletko sitä mieltä, että rikollisista pidetään Suomessa parempaa huolta kuin rikoksen uhrista tai muista ns.kunnon kansalaisita? Onko luottamuksesi mennyttä poliitikkoihin, oikeusjärjestelmään, tuomioistuimiin sekä poliisiin ja muidenkin viranomaisten toimintaan?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Asia riippuu tekijästä ja siitä kehen rikos kohdistuu. Jos eliittiin kuuluva syyllistyy rikokseen tavallista kansalaista kohtaan, ei asioita tutkita rehellisesti. Jos taas toisinpäin, rangaistus on paljon kovempi kuin keskimäärin. Systeemimme on perinpohjin mädätetty poliisia, syyttäjänvirastoa ja oikeuslaitosta myöten.

Oma luottamukseni on mennyt niin poliisiin kuin muihinkin viranomaisiin ja on aivan selvää että tarvitsisimme jonkinlaisen kansantuomioistuimen.

Toimituksen poiminnat